STEUN HET JACOBSHOSPICE

Het Jacobshospice biedt thuisvervangende zorg voor mensen die nog maar kort te leven hebben. Het hospice ontvangt geld vanuit overheidssubsidies en eigen bijdragen van gastbewoners. Maar dat is niet genoeg. Om het verblijf van de gastbewoners en hun naasten zo aangenaam mogelijk te laten zijn, is ook uw steun hard nodig! Daarom is de stichting Vrienden van het Jacobshospice opgericht. Deze website geeft een beeld van de activiteiten van de Vrienden.

Zoekt u informatie over het Jacobshospice zelf? Ga dan naar www.jacobshospice.nl.

Laatste nieuwtjes

Woordje nieuwe voorzitter
2022-08-15
Woordje nieuwe voorzitter
Met veel plezier en enthousiasme ben ik sinds kort voorzitter van de stichting vrienden van hetJacobshospice. ...
Afscheidswoord van de voorzitter
2022-04-11
Afscheidswoord van de voorzitter
  Buiten regent het. Een gure wind veegt door de straten. Je voelt de behoefte om ergens te schuilen...

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Jacobshopice bestaat momenteel uit vier bestuursleden. De functie voeren zij onbezoldigd uit, zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur stelt zich graag aan u voor:

Cornelis van Aerssen

Cornelis van Aerssen

voorzitter
"Het Jacobshospice biedt al 25 jaar op de Koningin Emmakade zorg en warmte aan gastbewoners in hun laatste levensfase...."
Hugo Huyssen van Kattendijke

Hugo Huyssen van Kattendijke

penningmeester
"Ik heb grote bewondering voor alle mensen die zich dagelijks inzetten voor het Hospice waardoor de gastbewoner optimaal verzorgd wordt".
Aat van Rhijn

Aat van Rhijn

algemeen bestuurslid
"Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke begeleiding in zijn laatste levensmaanden. De mensen van het Jacobshospice proberen met inzet en passie in die behoefte te voorzien."
Karlijn de Mol van Otterloo

Karlijn de Mol van Otterloo

Secretaris
"Dankzij allen die direct betrokken zijn bij ons Hospice en onze vele vrienden biedt dit prachtige huis al vele jaren de liefdevolle zorg..."

Terug naar bestuursleden

Cornelis van Aerssen

voorzitter

Het Jacobshospice biedt al meer dan 25 jaar op de Koningin Emmakade zorg en warmte aan gastbewoners in hun laatste levensfase in een prachtig 'bijna thuis huis', dankzij een grote groep vrijwilligers en professionals. Het is mooi en dankbaar daar met de Vrienden een bijdrage aan te kunnen leveren.

Terug naar bestuursleden

Hugo Huyssen van Kattendijke

penningmeester

"Ik heb grote bewondering voor alle mensen die zich dagelijks inzetten voor het Hospice waardoor de gastbewoner optimaal verzorgd wordt".

Terug naar bestuursleden

Aat van Rhijn

algemeen bestuurslid

Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke begeleiding in zijn laatste levensmaanden. De mensen van het Jacobshospice proberen met inzet en passie in die behoefte te voorzien.

Terug naar bestuursleden

Karlijn de Mol van Otterloo

Secretaris

Dankzij allen die direct betrokken zijn bij ons Hospice en onze vele vrienden biedt dit prachtige huis al vele jaren de liefdevolle zorg die hoort bij een menswaardig afscheid. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is dat terminaal zieke mensen in hun eigen omgeving afscheid nemen van het leven.

 

Hartelijk dank voor het promoten van 'Steun het jacobhospice'.

Privacy Protocol Vrienden van het Jacobshospice
Bedrag
PerVoornaam
Achternaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
E-mail
Rekeningnummer

De donateur heeft het recht om binnen 30 dagen na afschrijving door de bank opdracht te geven tot terugstoring op zijn/haar rekening;
De incasso kan worden beëindigd door een schriftelijke opzegging te sturen naar: Stichting Vrienden van het Jacobshospice, Koningin Emmakade 160, 2518 JL Den Haag.
Het rekeningnummer van stichting Vrienden van Jacobshospice is
NL46 RABO 0129 9482 84

Laatste nieuwtjes

2022-08-15
Woordje nieuwe voorzitter
2022-04-11
Afscheidswoord van de voorzitter
2021-06-07
Jubileumwijn € 10,-
2021-05-31
Woord van de voorzitter 2021
2020-07-14
Woord van de voorzitter 2020
2019-11-14
Renovatie Jacobshospice
2018-11-13
Woord van de Voorzitter
2017-06-20
Woord van de Voorzitter
2016-05-02
Overhandiging Cheque CPC-loop
2016-03-15
CPC-loop voor het Jacobshospice!
2016-03-01
In Memoriam Peter Röttgering
2015-12-03
Gift Stichting Roparun
2015-12-01
Jacobsjournaal 2015
2015-05-06
"VOOR DE STILTE" FILMHUIS DEN HAAG
2015-04-21
Kilimanjaro Sponsorloop
2015-03-01
Woord van de voorzitter
2014-10-10
Proef wijn voor het Jacobshospice!
2014-10-08
In memoriam: Arie de Jonge
2013-09-22
Wijnproeverij groot succes!
2013-09-20
Bestedingen voor het Jacobshospice
2013-08-08
Celebrate life! Proef wijn voor het...
2013-05-10
20 september 2013: Wijnproeverij vo...
2013-02-24
Column 'Jacobshospice: een onopvall...
2012-09-11
Benefiet ontbijt groot succes
2012-08-28
Vrijwilligers uit India
2012-08-28
Mooi verjaardagscadeau
2012-07-31
Donatie Euro-Air Nederland
2012-07-06
Jacobshospice ontvangt cheque van W...
2012-07-04
Wij & de maatschappij doneert €25...
2012-03-07
Benefietavond
2012-03-07
Restaurant Seinpost zet vrijwillige...
2012-01-17
Vaillantfonds doneert € 25.000 aa...
2012-01-01
Nieuwe ambassadeurs voor het Jacobs...

Woordje nieuwe voorzitter

2022-08-15
Woordje nieuwe voorzitter

Met veel plezier en enthousiasme ben ik sinds kort voorzitter van de stichting vrienden van het
Jacobshospice. Het is een eer Dietz van Maltzahn te mogen opvolgen. Heel veel dank aan Dietz voor
de negen jaar waarin hij zich heeft ingezet voor de ondersteuning van het hospice, dat hij zo’n warm
hart toedraagt! Voor mij is het heel bijzonder om op deze manier een steentje te kunnen bijdragen
aan de plek waar mijn vader twee jaar geleden als gastbewoner mocht verblijven. De fijne zorg voor
hem in zijn laatste levensdagen op zo’n mooie plek was hartverwarmend.
Het hospice heeft een paar jaar geleden een ingrijpende, grootscheepse verbouwing ondergaan. Het
is dan ook belangrijk dat de bedrijfsvoering, het onderhoud en toekomstige aanpassingen aan het
gebouw op een stevige financiële basis kunnen rusten. Daarom zal het bestuur van de stichting
(Karlijn, Hugo, Aat en ik) zich onverminderd inzetten om, dankzij giften van nabestaanden, bedrijven,
fondsen en instellingen, een gezonde toekomst van het Jacobshospice mogelijk te maken.

Afscheidswoord van de voorzitter

2022-04-11
Afscheidswoord van de voorzitter

 
 
Buiten regent het. Een gure wind veegt door de straten. Je voelt de behoefte om ergens te schuilen waar warmte is. Zo’n plek vind je in het Jacobshospice. Al meer dan 20 jaar vormt het hospice een veilig toegangsoord voor gastbewoners, die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. Om het hospice financiële steun te bieden is de stichting Vrienden van het Jacobshospice opgericht. Gedurende 9 jaar ben ik met veel plezier voorzitter van de Vrienden geweest. Van vele kanten is het hospice ondersteund. Ik herinner mij een heel bijzonder geval, waarin het hospice mocht meedelen in de € 100.000,-, die 2 dagen na zijn overlijden was gevallen op het staatslot, dat de gastbewoner kort tevoren had gekocht. Steeds weer hebben wij van dankbare nabestaanden en ons welgezinde bedrijven en fondsen giften of legaten ontvangen en daar zijn wij heel dankbaar voor. Ik neem nu afscheid van de Vrienden en draag het stokje vol vertrouwen over aan Cornelis van Aerssen.
 
Maart 2022
Dietz von Maltzahn
 

Jubileumwijn € 10,-

2021-06-07
Jubileumwijn  € 10,-

 

 

Woord van de voorzitter 2021

2021-05-31

Het Jacobshospice is vernieuwd. Dat merk je direct als je het gebouw binnen gaat. Maar er is meer. Het team is ook vernieuwd. Het hospice heeft een nieuwe leiding, die straalt van enthousiasme.
Je wordt op een hartelijke manier ontvangen. Het voelt alsof je bij kennissen op bezoek komt.
 
De website van hospice geeft een goede indruk van het huis en zijn gastbewoners. Als u wilt weten waarom iemand gemotiveerd is om als vrijwilliger te werken in het hospice, dan kunt u op de website een interview aanklikken. U ervaart dan hoe dit werk iemand inspireert.
 
Het Jacobs hospice bestaat nu meer dan 20 jaar en blijft op een verheugende manier vitaal. Daar blijven wij aan werken.
 
Dietz von Maltzahn, voorzitter van de Vrienden van het Jacobshospice

Woord van de voorzitter 2020

2020-07-14

 
2019 was voor het Jacobshospice het jaar van de renovatie. Hoewel zij eerst in de laatste drie maanden van het jaar plaatsvond, wierp zij haar schaduw lang vooruit: wat laten wij bouwkundig uitvoeren en waar halen wij de financiële middelen vandaan? De financiering van dit project slaagde dankzij de zeer betrokken inzet van het hospicebestuur, dat dankbaar gebruik heeft gemaakt van het netwerk van zijn voorzitter.
In feite lag het werk van het hospice stil vanaf augustus 2019. In september werd het pand leeg gemaakt, zodat de aannemer in oktober aan de slag kon gaan. Het hospicebestuur beschikte over een uitstekende werkbegeleider, aan wie het danken is dat de aannemer niet alleen binnen de aanneemsom, maar ook binnen de termijn bleef. In januari 2020 konden de deuren voor de gastbewoners weer geopend worden.
 
Voor de renovatie hebben de Vrienden ongeveer de helft van hun reserves ter beschikking gesteld. De Vrienden hopen dat zij ook in de toekomst weer op gulle giften mogen rekenen.
 
2020 is het jaar van de wisseling van de wacht. In dit jaar krijgt het hospice nieuwe gezichten. De leiding van het hospice komt in handen van Mascha de Haan, terwijl de voorzitter van het hospicebestuur wordt opgevolgd door Lidy Zaat.
Nieuwe gezichten in een vernieuwd gebouw die het hospice een nieuwe impuls geven. Wij
zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
 
Dietz von Maltzahn, voorzitter van de Vrienden van het Jacobshospice

Renovatie Jacobshospice

2019-11-14
Renovatie Jacobshospice

Wie langs ons hospice rijdt ziet dat in er heel actief gewerkt wordt, maar het zijn niet de in een hospice gebruikelijke activiteiten: er wordt gesloopt, geboord, gehamerd en verbouwd.
Kort gezegd, het gebouw ondergaat een ingrijpende renovatie. Dit is noodzakelijk, want na jaren van intensief gebruik was het gebouw toe aan vernieuwing. Voordat de verbouwing kon beginnen is het hospice met vereende krachten geheel ontruimd. De inboedel is opgeslagen.
Als het werk is afgerond wordt het gebouw opnieuw ingericht.
Er moet nog heel werk worden verzet, maar in januari 2020 gaan de deuren weer open.
 
De renovatie is bekostigd door donateurs en fondsen. Zonder hun royale bijdragen zou de renovatie niet mogelijk zijn geweest.
Voor de herinrichting van het gebouw heeft het hospice nog dringend financiële middelen nodig, waarvoor wij graag aandacht vragen.
Via de “doneer knop” op deze site kunt u een donatie doen. Rechtstreeks kan ook: NL46RABO0129948284 o.v.v. renovatie

 

 

Woord van de Voorzitter

2018-11-13

 
 
Twee keer per  jaar vergaderen de besturen van het hospice en de Vrienden gezamenlijk.
Zo houden wij elkaar op de hoogte van wat er binnen de besturen leeft. Onze laatste gezamenlijke vergadering was op 22 mei 2018. In beide besturen vragen twee kwesties de aandacht: de renovatie van het hospice en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Renovatie
Onze stichting bevindt zich dankzij de giften en erfenissen die zij heeft verkregen
op dit moment in rustig vaarwater. Dit zal niet zo blijven, aangezien het hospice ingrijpend gerenoveerd zal worden en daarvoor de financiele steun van de Vrienden nodig heeft. De Vrienden blijven op hun beurt rekenen op de welwillende steun van goede gevers.
 
AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Onze stichting beheert op beperkte schaal gegevens, die onder het bereik van deze verordening vallen en heeft daarom een privacy protocol opgesteld, dat op de website te lezen is.
 
Het werk dat in het hospice wordt verricht blijft ons inspireren om het hospice zo goed mogelijk van dienst te zijn.
 
Dietz von Maltzahn

Woord van de Voorzitter

2017-06-20

 

Wie de notulen van de Vriendenstichting leest, ziet dat  financiën in de beraadslagingen centraal staan. Dat is ook de belangrijkste taak van onze stichting: een financiële buffer opbouwen voor het Jacobshospice, dat uitsluitend de lopende kosten van  overheid  en gastbewoners vergoed krijgt. De Vriendenstichting is afhankelijk van gevers die het Jacobshospice een warm hart toedragen. In de afgelopen jaren heeft het Jacobshospice met haar enthousiast team van coördinatoren en vrijwilligers veel goodwill opgebouwd. De Vriendenstichting heeft dat kunnen afleiden uit de donaties en erfstellingen, die zij mocht ontvangen. Deze gelden maken het mogelijk de inrichting van het hospice waar nodig  te vernieuwen en opnieuw aan de eisen van de brandveiligheid te voldoen, hetgeen 15 jaren na het betrekken van het huidige pand noodzakelijk  is. Het pand moet ook in de toekomst een veilige plek blijven waar de liefdevolle zorg, aandacht en geborgenheid aan onze gastbewoners kan worden gegeven.

 

Dietz von Maltzahn, voorzitter van de Vrienden van het Jacobshospice.

Overhandiging Cheque CPC-loop

2016-05-02
Overhandiging Cheque CPC-loop

Eind april werd ons een cheque van maar liefst € 1.365 overhandigd n.a.v. de City Pier City loop in den Haag die door een groep makelaars is gelopen om geld op te halen voor het Jacobshospice. Dit ter ere van hun collega-makelaar en tevens trouwe ambassadeur van het Jacobshospice, Peter Rottgering, die in januari in ons hospice overleed.Wij zien hier ontzettend blij mee en willen de initiatiefnemers en hardlopers nogmaals hartelijk danken voor hun inzet!

CPC-loop voor het Jacobshospice!

2016-03-15
CPC-loop voor het Jacobshospice!

Zondag 6 maart was de City Pier City-loop in Den Haag. Een groep makelaars van NVM Makelaars heeft meegelopen om geld op te halen voor het Jacobshospice. Dit ter ere van hun collega-makelaar en tevens trouwe ambassadeur van het Jacobshospice, Peter Rottgering, die in januari in ons hospice overleed. Het was zijn wens zoveel mogelijk geld binnen te halen voor het voortbestaan van het hospice. Alle hardlopers, ontzettend bedankt voor jullie inzet!!!

 

In Memoriam Peter Röttgering

2016-03-01
In Memoriam Peter Röttgering

Kort geleden overleed  Peter  Röttgering, iemand die het  Jacobshospice een warm  hart toedroeg en die bereid  is geweest als ambassadeur van de Vriendenstichting op te treden. Hij overleed in ons hospice. Bij de begrafenisplechtigheid bleek  hoe alom  geliefd  en bekend hij als makelaar is geweest. Het was zijn uitdrukkelijke wens  dat men zijn medeleven zou betuigen door een gift aan de Vrienden van het  Jacobshospice te doen. Op dit moment is op de rekening  van de Vriendenstichting tot nog toe € 3.200,- binnen gekomen. Onze stichting is zeer onder de indruk van dit bedrag  en wil langs deze weg de goede gevers  van harte bedanken. Zo is  Peter Röttgering  ook na zijn overlijden het hospice blijven steunen!

 

Dietz von Maltzahn, voorzitter van de Vrienden van het Jacobshospice

 

Gift Stichting Roparun

2015-12-03

Vrolijk nieuws: half November kregen wij het bericht dat de Stichting Roparun 6 anti-decibitus systemen inclusief 2 power units aan ons schenkt. Deze bijdrage ten waarde van € 14.000 levert een grote bijdrage om het comfort van onze gastbewoners te verhogen. Wij zijn Roparun zeer dankbaar voor hun gulle gift.

Jacobsjournaal 2015

2015-12-01

Geachte dames / heren,

Hierbij doen wij u het Jacobsjournaal 2015 toekomen.

Wij wensen u heel fijne feestdagen en veel leesplezier!


Met vriendelijke groeten van
Het Bestuur

 

"VOOR DE STILTE" FILMHUIS DEN HAAG

2015-05-06

Documentaire ‘Voor de stilte’ is op 14 april en 28 april in het Filmhuis in den Haag met een inleiding van het Jacobshospice en na afloop een gespreksronde met regisseur en coordinator van het Jacobshospice.

  

Maastricht, 10 maart 2015 - Na vele succesvolle vertoningen in Limburg gaat de documentaire ‘Voor de stilte’ van de Limburgse filmmaker Richard Dols nu ook landelijk op tournee.
 
Dols raakt met zijn film de actuele discussie van de decentralisatie in de zorg. Waar de zorg tegenwoordig meestal in harde economische termen wordt beschouwd, kijkt Dols vooral naar de zachte kant. Wat gebeurt er met je als je weet dat je gaat sterven? En wat kan de reguliere zorg leren van de zorg die gegeven wordt in een hospice?
 
Aan de hand van talenten en herinneringen ontmoeten we zeven mensen in verschillende hospices in heel Nederland, die hun persoonlijk verhaal met ons delen in de laatste levensfase, die op een indringende manier door Dols wordt neergezet. In het zicht van het nadere einde worstelen allen op geheel eigen wijze met hun angsten. In deze laatste maanden blijkt dat het leven hen meer te bieden heeft dan zij zelf hadden verwacht, waarin we o.a. de liefde voor de natuur, een crimineel verleden en een levenslang geheim ontrafelen.

Richard Dols is zelf na de dood van een goede vriend geïnspireerd geraakt om overlijden in algemene zin beter bespreekbaar te maken. Hij vraagt zich af hoe het komt dat zoveel mensen in hun laatste levensfase in een hospice ‘opleven’.
 
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, het Dela Goede Doelen Fonds en crowdfunding via Cinecrowd. De landelijke tournee is opgezet door Stichting Zuyderzigt samen met Lumière Cinema Maastricht. Voor deze landelijke tournee wordt samengewerkt met hospices in de omgeving van filmhuizen en Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers.
 
Op dit moment staan de volgende vertoningen in het Filmhuis in den Haag gepland:14 april en 

 

 


25 maart                  Eindhoven, Filmhuis Plaza Futura
02 april                    Heerlen, Filmhuis De Spiegel 
14 april                    Den Haag, Filmhuis Den Haag 
15 april                    Tilburg, Filmhuis Cinecitta 
21 april                    Leeuwarden, Slieker Film
13 mei                     Nijmegen, LUX
2 juni                       Utrecht, Louis Hartlooper Complex
10 juni                     Groningen, Groninger Forum
 
Voor meer data en informatie kijkt u op www.voordestilte.nl

 

Noot voor de pers: Voor de Stilte heeft inmiddels al meer dan 1300 bezoekers getrokken en werd geselecteerd voor IDFA Docs For Sale 2014. Richard Dols heeft eerder (korte) maatschappelijke documentaires gemaakt rondom thema’s als Alzheimer, ervaringsdeskundigen binnen de geestelijke gezondheidszorg en sociale problemen in zogenoemde achterstandswijken. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren gewerkt aan verschillende Limburgse portretten en aan de bij de regionale omroep L1 uitgezonden televisieproductie Zelf&Co over de decentralisatie van de zorg.

 
Voor meer informatie:
Anne Cobben, Zuyderzigt
Mail: anne.cobben@zuyderzigt.nl
Zuyderzigt:www.zuyderzigt.nl
Website:http://www.voordestilte.nl
FB:https://www.facebook.com/Zuyderzigt?ref=hl
 
De mogelijkheid voor een interview via:
Richard Dols, Zuyderzigt
Mail:info@zuyderzigt.nl
Zuyderzigt:www.zuyderzigt.nl
Website:http://www.voordestilte.nl
FB:https://www.facebook.com/Zuyderzigt?ref=hl
Interview met Richard Dols: http://www.l1.nl/video/maastrichtenaar-maakt-film-over-laatste-levensdagen-richard-dols-l1lt-24-mrt-2014
 

Kilimanjaro Sponsorloop

2015-04-21
Kilimanjaro Sponsorloop

Een bijzonder initiatief!

Woord van de voorzitter

2015-03-01
Woord van de voorzitter

Voor mij ligt het Jacobs Journaal van december 2014. Wie nog niet weet  waar  het  hospice precies  voor staat  vindt het antwoord in dit journaal: een hoopvolle plek in een roerige wereld. Bezoekers valt de informele sfeer op, de vriendelijkheid waarmee  zij worden ontvangen. Een huisarts noemt de verpleging ongelooflijk  deskundig en betrokken. De hospicezorg wordt wel 300 procent beter genoemd dan de zorg in een verzorgings-of verpleeghuis.  De  verpleegkundigen nemen de huisarts in acute situaties  veel  werk uit handen. De huisarts zegt letterlijk: “In dit huis wil ik graag mijn laatste uurtjes slijten”.  Op de nieuwe assistent- coӧrdinator maakt niet alleen de enorme betrokkenheid van iedereen in het hospice , maar ook de nazorg grote indruk. De nabestaanden blijven niet alleen staan in hun rouw.

Een blijk van verbondenheid met het hospice: iedere vrijdag staat een verse bos bloemen in het hospice, de schenkster is de echtgenote van een gastbewoner, die in maart 2014 is overleden.

Dit hospice leeft! Wij steunen het van harte

Dietz von Maltzahn

 

Proef wijn voor het Jacobshospice!

2014-10-10
Proef wijn voor het Jacobshospice!

Het bestuur van de Vrienden van het Jacobshospice nodigt u uit voor een wijnproeverij ten huize van de voorzitter van het bestuur, Dietz von Maltzahn en zijn echtgenote Cecile, adres van Aerssenstraat 58 te Den Haag (tramlijn 17, halte Mauritslaan, tramlijn 1 halte Frankenslag) op donderdag 23 oktober 2014. U wordt verwelkomd met een glas prosecco. Na een welkomstwoord van de voorzitter zal Theo Kleijn, importeur van eerste klas Italiaanse wijnen, enkele witte en rode wijnen bij u introduceren, ook zeer geschikt voor de feestdagen in december.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur ontvangst

19.45 uur start wijnproeverij

Willem Beaumont  en Theo Kleijn (van Piccolo e Piccolo) zullen u tijdens de wijnproeverij begeleiden in het proeven van wijnen en nemen u mee naar de sfeer van de Italiaanse wijngaarden.

21.45 uur einde wijnproeverij.

Van de wijn, de u aan het eind van de wijnproeverij bestelt, gaat het verschil tussen inkoop-en verkoopprijs naar de vriendenstichting.  Theo Kleijn berekent voor het goede doel een lage prijs. U krijgt daardoor wijn van uitstekende kwaliteit voor de winkelprijs. Alle bestelde wijn wordt na uw bestelling bij u thuis bezorgd.

Wij stellen uw komst erg op prijs. Wilt u ons uiterlijk 16 oktober 2014 laten weten of u komt en met hoeveel personen. Aanmelden: dietz58@kpnmail.nl.

 

In memoriam: Arie de Jonge

2014-10-08
In memoriam: Arie de Jonge

Wij zijn diep geraakt door het overlijden van onze secretaris Arie de Jonge. Arie overleed op 20 september 2014, nadat hij kort geleden een diagnose van kanker kreeg te horen. Hij is 62 jaar geworden.

Arie is van grote waarde gebleken voor onze stichting. Samen met Arie hebben we afgelopen periode veel geld en middelen geworven ten behoeve van het bij ons allen geliefde Jacobshospice. Zo droeg de stichting en wij als bestuur haar steentje bij om het verblijf van zieke gastbewoners zo optimaal mogelijk te maken.

Met Arie verliezen wij een enthousiast, meelevend en buitengewoon gezellig en warm lid van ons bestuur. Onze gedachten zijn bij zijn nabestaanden.

Wijnproeverij groot succes!

2013-09-22
Wijnproeverij groot succes!


Om geld in te zamelen én om vaste donateurs te werven voor het Jacobshospice, organiseerde de Stichting Vrienden van het Jacobshospice op 20 september 2013 een wijnproeverij. Dat bleek een groot succes! In totaal 35 deelnemers genoten van 11 heerlijke wijnen en van de mooie verhalen die daarbij verteld werden. De avond werd muzikaal ondersteund en het thema ‘celebrate life’ kwam daarmee nog meer tot leven. Een avond met een lach en een traan, hoe mooi kan het zijn!

 


Voor het Jacobshospice is met de wijnproeverij €905,- opgehaald! Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 Entreegelden deelnemers voor 5 of 11 wijnen€ 655,-Eenmalige extra giften€ 125,-10% van de omzet uit de wijnverkoop geschonken door Wijnvriend.com€ 125,-Totaal€ 905,-

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Wij zijn enorm blij met de totale opbrengst! Wij zullen de opbrengst gebruiken voor zaken die nodig zijn in het Jacobshospice. Dat kunnen zaken zijn van de ‘wensenlijst’, bijvoorbeeld bedden, tilliften, servies, enzovoort. Maar we kunnen het geld ook besteden aan onderhoud van het pand, te denken aan brandveiligheidsmaatregelen.

 


Wij danken de volgende bedrijven en personen voor hun kosteloze inzet:

 


7AM Meeting- & Conference Center voor het beschikbaar stellen van de locatie (www.7am.nl).

 


Wijnvriend.com voor het verzorgen van de wijnproeverij (www.wijnvriend.com).

 


Pier Bish en Mary Lichtveld voor de muzikale traktatie.

 


Elwin Giel van The Penthouse (De Haagse Toren) voor het ontwerpen van de uitnodiging (www.thepenthouse.nl).

 


Wij danken tenslotte alle deelnemers van de wijnproeverij! Wij hopen dat u een fijne avond heeft gehad. Wij hopen tevens dat u het Jacobshospice blijft steunen, bijvoorbeeld door ‘VRIEND’ te worden. Op deze website kunt u lezen hoe u ‘VRIEND’ kan worden.

Bestedingen voor het Jacobshospice

2013-09-20

De afgelopen maanden hebben we veel geld dat aan ons is geschonken direct ingezet voor het Jacobshospice. Wij willen daar transparant in zijn, omdat wij vinden dat donateurs daar alle recht toe hebben. Hierbij een korte opsomming van onze bestedingen van de afgelopen maanden.

 

Waaraan?

Hoeveel?

Scholing: vrijwilligers worden ieder jaar geschoold, bijvoorbeeld op het gebied van het gebruik van haptonomie.

€1.400,-

Brandveiligheid: maatregelen aan bijvoorbeeld deuren om te voldoen aan de veiligheidsnormen.

€23.000,-

Tillift

€6.300,-

Computer hardware en software voor personeel om hun dagelijks coördinatiewerk te kunnen uitvoeren.

€8.000,-

Website: actualiseren van website om bezoekers aan onze website inzicht te geven in de doelstelling en activiteiten van onze stichting.

€500,-

Drukwerk: allerlei drukwerkkosten t.b.v. documentatie over het Jacobshospice

€5.000,-

Totale uitgaven voor het Jacobshospice

€44.200,-

Vanaf 2014 zijn wij door de Belastingsdienst verplicht om voor iedereen inzichtelijk maken wat onze inkomsten en uitgaven zijn. Daarvoor zijn wij onze website aan het voorbereiden. Begin volgend jaar treft u nog meer informatie aan, gericht op ons beleid, activiteiten en inkomsten&uitgaven.

Celebrate life! Proef wijn voor het Jacobshospice!

2013-08-08

Heeft u zich al ingeschreven voor onze wijproeverij? Lees hieronder het programma en hoe u zich kan inschrijven!

Om geld in te zamelen én om vaste donateurs te werven voor het Jacobshospice, organiseren wij op 20 september 2013 in samenwerking met 7AM (www.7am.nl) en Wijnvriend.com (www.wijnvriend.com) een wijnproeverij! Gedurende de avond krijgt u de mogelijkheid vijf heerlijke wijnen te proeven voor een bedrag van slechts € 15,- . Wilt u meer proeven? Dan betaalt u slechts € 5,- voor nog eens vijf wijnen. De gehele opbrengst van de proeverij zal worden geschonken aan het Jacobshospice. Tevens zal 10% van de opgehaalde omzet door wijnverkoop worden geschonken door Wijnvriend.com.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@steunhetjacobshospice.nl. Vermeld in uw email de volgende gegevens: naam, aantal personen en telefoonnummer.

20 september 2013: Wijnproeverij voor het Jacobshospice

2013-05-10

Om geld in te zamelen én om vaste donateurs te werven voor het Jacobshospice, organiseren wij op 20 september 2013 in samenwerking met 7AM (www.7am.nl) en Wijnvriend.com (www.wijnvriend.com) een wijnproeverij! Voor een bedrag van slechts € 15,- krijgt u de mogelijkheid vijf wijnen te proeven. Deze opbrengst zal in zijn geheel worden geschonken aan het Jacobshospice. Tevens zal 10% van de opgehaalde omzet door wijnverkoop worden geschonken door Wijnvriend.com.

U kunt meer informatie opvragen door een email te sturen naar info@steunhetjacobshospice.nl.

Column 'Jacobshospice: een onopvallend pareltje'

2013-02-24
Column 'Jacobshospice: een onopvallend pareltje'

Lees de column over ons Jacobshospice, geschreven door Sigrid van Iersel op woensdag, 06 februari 2013. Klik op http://www.storytellingmatters.nl/campagnes/item/waarom-klatergoudverhalen-de-plank-misslaan-en-warme-verhalen-winnen.html

Benefiet ontbijt groot succes

2012-09-11

In augustus en september vonden de eerste benefiet ontbijtjes plaats. Hiermee willen de Vrienden van het Jacobshospice geinteresseerden op een laagdrempelige en gezellige manier kennis laten maken met het hospice met als doel de 'vriendenkring' uit te breiden.

De genodigden konden niet alleen genieten van een overheerlijk ontbijt maar kregen ook een rondleiding en een toelichting op het bijzondere werk van het hospice en de noodzaak van donaties. En niet zonder resultaat; de eerste nieuwe donateurs hebben zich al gemeld!

De volgende ontbijtjes staan op de agenda voor 12 oktober en 8 november 2012. De data voor het nieuwe jaar worden binnenkort vastgesteld. Interesse? Mail naar info@steunhetjacobshospice.nl.

Vrijwilligers uit India

2012-08-28

Via Paulus Falke, de oprichter van het hospice, kwam een bijzonder verzoek. Een Indiaas echtpaar (dat hij kent vanuit de kerk), Yanoop en Jija, is een jaar getrouwd. Dan is het binnen hun familie gebruikelijk dat er een dag iets wordt teruggegeven aan de samenleving - in de vorm van vrijwilligerswerk. Ze wilden dan ook graag iets voor het hospice betekenen.

Naast administratieve taken hebben zij een aantal huishoudelijke taken opgepakt, onder begeleiding van een gastvrijwilliger. Ook hebben de medewerkers en vrijwilligers van hen kunnen leren hoe in India wordt omgegaan met onderwerpen zoals hospice en sterven. Kortom, een zeer boeiende ervaring voor beide partijen. Toen ze afscheid van het hospice namen, gaven ze ook nog een prachtig geldbedrag.

Mooi verjaardagscadeau

2012-08-28

Een van de vrijwilligers van het Jacobshospice is afgelopen zaterdag 70 jaar geworden. In plaats van cadeaus heeft zij haar gasten gevraagd om een donatie te doen aan het hospice.

Vandaag kwam zij het prachtige resultaat laten zien: € 600,- aan donaties! Het hospice is hier dolblij mee.

Donatie Euro-Air Nederland

2012-07-31

Een aantal maanden geleden heeft het hospice een donatie ontvangen, waarmee op alle bewonerskamers airconditioning kon worden geplaatst. Euro-Air, een bedrijf in Zoetermeer dat gespecialiseerd is in airconditioning en luchtbehandeling, heeft de installatie hiervan op zich genomen. De medewerkers van dit bedrijf waren echter zodanig onder de indruk van het hospice, dat zij op hun beurt ook weer een prachtige donatie hebben geschonken. Een hartverwarmende gift!

Jacobshospice ontvangt cheque van Wij & DE MAATSCHAPPIJ!

2012-07-06

Het Jacobshospice heeft op 5 juli 2012 een donatie van € 25.000 ontvangen van Wij & de maatschappij. De donatie is bestemd voor het opleiden van de vrijwilligers. Met de donatie kunnen de vrijwilligers een professionele opleiding volgen en begeleiding krijgen waarmee voor de aankomende jaren de kwaliteit gewaarborgd wordt.

Wij & de maatschappij, is het goede-doelenfonds van medewerkers van ING Verzekeren en ING Investment management. Wij & de maatschappij ondersteunt de maatschappelijke betrokkenheid van ING medewerkers volgens vastgestelde criteria. Medewerkers van ING bepalen samen welke goede doelen en maatschappelijke initiatieven gesteund worden. Er wordt gedoneerd aan door hen aangedragen doelen (charitatieve instellingen, wetenschappelijke of andere algemeen nut beogende instellingen). 

Wij & de maatschappij doneert €25.000,-!

2012-07-04

Twee van onze vrijwilligers die werken bij ING Verzekeren hebben in nauw overleg met medewerkers van het Jacobshospice het project 'Duurzaam Jacobshospice' bedacht en ingediend bij 'Wij & de maatschappij'. 'Wij & de maatschappij' ondersteunt de maatschappelijke betrokkenheid van ING medewerkers volgens vastgestelde criteria. Medewerkers van ING bepalen samen welke goede doelen en maatschappelijke initiatieven gesteund worden. Er wordt gedoneerd aan door hen aangedragen doelen (charitatieve instellingen, wetenschappelijke of andere algemeen nut beogende instellingen). Het ging om een aanvraag van een donatie van € 25.000 voor het opleiden en begeleiden van vrijwilligers in het Jacobshospice. Medewerkers van ING Verzekeren konden stemmen op verschillende projecten. Zij hebben massaal op de aanvraag van het Jacobshospice gestemd. Met als gevolg dat wij op 5 juli 2012 een cheque tegemoet kunnen zien van € 25.000!!! Op 5 juli 2012 is een bijeenkomst gepland met 10 medewerkers van ING Verzekeren, waarin zij een rondleiding krijgen door het hospice en er tevens een lunch wordt aangeboden. Tijdens de lunch zal de cheque door ons in ontvangst worden genomen.

Benefietavond

2012-03-07

Gisteravond zijn in de Haagse Toren de eerste gedachten op papier gezet voor een groots evenement dat wij willen organiseren. Een evenement dat het Jacobshospice exposure moet geven, maar ook dat donaties moet opleveren. Te denken valt bijvoorbeeld aan een benefietgala of een seminar.  

Hulp hierbij krijgen wij van twee specialisten, namelijk: Sabine van Meeteren en Marieke van Oppen.

Wij staan open voor ideeën!  Mail dan naar info@steunhetjacobshospice.nl.

Restaurant Seinpost zet vrijwilligers in het zonnetje!

2012-03-07

Ieder jaar zet Edwin van de Goor, eigenaar van restaurant Seinpost te Scheveningen (www.seinpost.nl), enkele vrijwilligers in het zonnetje door hen een smakelijke lunch aan te bieden. Dit doet Edwin om hen te bedanken voor alle goede zorg die zij bieden aan de gastbewoners van het Jacobshospice.

Dit jaar mochten 10 vrijwilligers aanschuiven aan de prachtig gedekte tafel in ons bijna-thuis-huis om te genieten van een driegangen lunch. De stichting Vrienden van het Jacobshospice dankt Edwin hartelijk voor deze smakelijke donatie!

Wilt u als bedrijf of persoon ook een bijdrage leveren? Mail dan naar info@steunhetjacobshospice.nl.

Vaillantfonds doneert € 25.000 aan Jacobshospice

2012-01-17

Het Jacobshospice heeft een donatie van € 25.000 ontvangen van het dr CJ Vaillantfonds. De donatie is bestemd voor de aanschaf van airconditioning, het aanbrengen van verlichting en de aankoop van eetkamerstoelen.

Het dr CJ Vaillantfonds is het goede doelen fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) in Nederland. In 1997 besloten de crematoria in Nederland om de opbrengsten van verzamelde metalen onder te brengen in een gemeenschappelijk fonds ter ondersteuning van goede doelen. Dit fonds, inmiddels genoemd naar de eerste persoon die in Nederland werd gecremeerd, staat onder het beheer van het bestuur van de LVC.  

Nieuwe ambassadeurs voor het Jacobshospice

2012-01-01

Vijf ambassadeurs gaan zich inzetten voor het Jacobshospice. Na een kennismakingsborrel hebben zij volmondig 'ja' gezegd op de vraag ambassadeur te worden. Op deze website wordt verslag gedaan van hun acties.

WIJ DANKEN...

Vaillantfonds
Uitvaartverzorging J.Henning
Stichting Pelgrimshoeve
Kloosterkerk
Haagse Quakers
Soroptimist International
Loge Vincent la Chapelle
NVM Makelaars Haaglanden
Rabobank Stimuleringsfonds
Loge
Monuta Charity Fund
Euro-Air Nederland
Lionsclub Den Haag Scheveningen
Fundatie van Beijeren van Schagen
Haags Groene Kruis Fonds
Roparun
Fonds 1818
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
U bent aangemeld voor de nieuwsbrief
STICHTING VRIENDEN VAN HET JACOBSHOSPICE             p/a KONINGIN EMMAKADE 160             2518 JL Den Haag
info@steunhetjacobshospice.nl             Bank NL46 RABO 01 2994 8284